Opiskelijan Kompassi

Opiskelijan kompassi (OK) on Jyväskylän yliopiston opiskelijoille tarkoitettu hyvinvointi- ja elämäntaito-ohjelma, joka antaa eväitä ja työkaluja jaksamiseen ja opiskelun tueksi.
Taitopohjainen ohjelma

OK on arvo-, hyväksyntä- ja tietoisuustaitopohjainen ohjelma, joka edistää psykologista, sosiaalista ja emotionaalista hyvinvointia ja niihin liittyviä taitoja. Verkkopohjaisen ohjelman avulla pystyt parantamaan mielesi hyvinvointia ja harjoittelemaan taitoja, jotka ovat tärkeitä opiskelussa, työelämässä, ihmissuhteissa ja yleisesti elämässä. 

Ohjelmassa harjoitellaan muun muassa:

  1. Omien arvojen tunnistamista ja tavoitteiden asettamista 
  2. Palautumisen ja rentoutumisen taitoja
  3. Tietoisuustaitoja 
  4. Ajatusten ja tunteiden käsittelyyn liittyviä taitoja
  5. Toimivaan arkeen ja ajankäyttöön liittyviä taitoja
  6. Itsetuntemukseen ja itsensä kehittämiseen liittyviä taitoja.


Tukeva teoreettinen viitekehys

Ohjelma perustuu Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT). HOT:in tavoitteena on lisätä psykologista joustavuutta, jolla tarkoitetaan kykyä olla tietoisesti läsnä ja hyväksyä omat ajatukset, tunteet ja muut sisäiset kokemukset, sekä samalla ohjata omaa toimintaa kohti itselle tärkeiden arvojen mukaista elämää. Psykologista joustavuutta voi harjoitella.

Psykologisen joustavuuden taitojen on todettu olevan hyödyllisiä opiskelu- ja työelämässä suoriutumisessa, ihmissuhteissa ja useilla mielenterveyden osa-alueilla esimerkiksi stressiin, ahdistukseen ja masennukseen liittyen.


Tutkimusperustainen

Ohjelma on todettu toimivaksi lukuisissa tutkimuksissa. Tutkimustemme mukaan tulokset osoittavat OK-ohjelman lisäävän merkittävästi opiskelijoiden: 

  • mielen hyvinvointia
  • tyytyväisyyttä elämään
  • psykologista joustavuutta, tietoisuustaitoja
  • itseluottamusta ja taitoja käsitellä stressiä, ahdistusta ja masennusta. Miten käytän Opiskelijan Kompassia?

OK on Jyväskylän yliopiston opiskelijoille ilmainen ohjelma, ja se toimii JYU-tunnuksilla. Voit suorittaa omiin tarpeisiisi parhaiten soveltuvan itseapuohjelman valiten joko stressin, mielialan tai ahdistuksen käsittelyyn keskittyvän ohjelman, joita kutsumme ‘reiteiksi’. Voit myös valita sinulle sopivimmat harjoitukset yli 120 erilaisesta hyvinvointiharjoituksesta. Voit kokeilla toiminnallisia tai pohdittavia harjoituksia missä ja milloin vain, omaan tahtiin sekä anonyymisti. 

Opiskelijan Kompassia voit käyttää myös hyvinvointivalmentajan tuella yksilö- tai ryhmäohjauksessa. Monipuoliset reitit mielen hyvinvoinnin edistämiseen

Yli 120 erilaista hyvinvointiharjoitusta
Osallistujien kertomuksia

Monet tuhannet opiskelijat ovat käyttäneet ohjelmaa itsenäisesti ja yli 1000 opiskelijaa ovat osallistuneet tuettuihin ohjelmiimme


"Suosittelisin Kompassia kaikille, jotka tarvitsevat tukea omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin. Omalla kohdallani verkko-ohjelma toimi paremmin kuin olin odottanut, oli positiivinen yllätys."

OK:n osallistuja 

"Opiskelijan Kompassi on todella hyvä keksintö, sillä se laskee opiskelijan rimaa hankkia apua jaksamiseen"

OK:n osallistuja 

"Ylitti odotukset, yllättävän monipuolinen. Harjoitukset parempia kuin pelkkä keskusteluterapia"

OK:n osallistuja Yksilöllistä ohjausta

Tarjoamme matalan kynnyksen tukea hyvinvointivalmentajan ohjauksella. Voit keskustella hyvinvointivalmentajan kanssa mistä vaan opiskelukykyysi ja hyvinvointiisi liittyvistä huolista, kuten opiskelustressistä, jaksamisesta tai alentuneesta mielialasta ja saada apua esimerkiksi motivaatiohaasteisiin, tutkielma-ahdistukseen, esiintymispelkoon. Hyvinvointi-valmentajan tuki kestää 8 viikkoa ja pitää sisällään kolme tapaamista hyvinvointi-valmentajan kanssa, kolme kirjallista palautetta OK:n sivuston kautta, yksilöllistä arviointia mielen hyvinvoinnista, loppuraportin edistymisestäsi sekä jatkosuosituksia.Työpajoja

Tarjoamme monipuolisia työpajoja hyvinvointivalmentajan tuella. Ryhmässä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia muiden opiskelijoiden kanssa. Työpajat sisältävät myös opetuksellisia osioita ja kokemuksellisia harjoituksia. Tuki kestää 5-6 viikkoa ja pitää sisällään viisi tapaamista 2 ohjaajan vetämässä ryhmässä sekä itsenäistä työskentelyä Opiskelijan Kompassi -verkkoympäristössä.