Tuetut ohjelmat

Opiskelijan Kompassia voit käyttää  joko itsenäisesti, hyvinvointivalmentajan yk­si­lö- tai ryh­mä­oh­jauk­ses­sa tai muun ohjaajan tuella.


Self-help - itsenäisesti suoritettavat ohjelmat

Voit seurata ohjelmia itsenäisesti seuraavien asioiden käsittelyyn:

 • Stressi
 • Mieliala
 • Ahdistus
 • Wellbeing path (EN)


Lxix98DA.jpg                                     

Ohjatusti hyvinvointivalmentajan ryhmäohjauksella

Tar­joam­me mo­ni­puo­li­sia työ­pa­jo­ja hy­vin­voin­ti­val­men­ta­jan tuel­la. Ryh­mäs­sä kes­kus­tel­laan ja jae­taan ko­ke­muk­sia mui­den opis­ke­li­joi­den kans­sa. Työ­pa­jat si­säl­tä­vät myös ope­tuk­sel­li­sia osioi­ta ja ko­ke­muk­sel­li­sia har­joi­tuk­sia. 

itsenäisesti

Ohjatusti henkilökohtaisella tuella

Voit käyttää Opiskelijan hyvinvointivalmentajan tai muun ohjaajan (esim. hyvisten tai tehostetun ohjauksen asiantuntijan) tuella. Yksilöohjauksessa hyvinvointivalmentajien ohjaamina voit keskustella mistä vain  hyvinvointiisi liittyvistä huolista, kuten opiskelustressistä, jaksamisesta, alentuneesta  mielialasta tai ahdistuksesta. 

ryhmäohjaus

Opiskelijan Kompassin ryhmäohjaus

Ilmainen matalan kynnyksen tuki. Opiskelijan mielenhyvinvointia, opiskelukykyä ja elämänhallintakykyä edistävä tuki. Vertaistuki.

Tarjoamme Opiskelijan Kompassin verkko-ohjelman yhteydessä ryhmämuotoista tukea. Hyvinvointivalmentajien ohjaamissa työpajoissa keskustellaan ryhmässä ja jaetaan  kokemuksia muiden kanssa. Työpajat sisältävät myös opetuksellisia osioita ja kokemuksellisia harjoituksia. Tuki kestää 5–6 viikkoa ja sisältää

 • 5-6 tapaamista kahden ohjaajan vetämässä ryhmässä ja
 • itsenäistä työskentelyä Opiskelijan Kompassi -verkkoympäristössä.

Työpajoissa keskustellaan ja jaetaan kokemuksia esimerkiksi näistä teemoista osallistujien tarpeiden mukaan: omat arvot ja tavoitteet, stressi ja palautuminen, ulkopuolisuuden tunne ja yksinäisyys, ajankäyttö, suorittaminen ja itsemyötätunto, hankaliin ajatuksiin ja tunteisiin suhtautuminen, itsestä huolehtiminen ja itseensä uskominen 

Tuki on maksutonta kaikille Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Hyvinvointivalmentajina toimivat koulutetut psykologian ja erityispedagogiikan maisterivaiheen opiskelijat. Hyvinvointivalmentajien koulutuksesta ja työnohjauksesta vastaa projektitutkija ja Student Lifen opiskeluhyvinvointiasiantuntija (tehostetun ohjauksen psykologi) Panajiota Räsänen.

Kennelle ei sovellu?

Huomioithan, että ryhmäohjaus ei välttämättä sovellu tai tarjoa riittävää tukea sinulle, mikäli kärsit ajankohtaisesti vakava-asteisesta mielenterveyden ongelmasta (esim. vaikea masennus tai ahdistus) tai akuutista kriisistä. Mielenterveyteen liittyvissä asioissa otathan yhteyttä YTHS:n hoidontarpeen arvioon (YTHS). Kriisin kohdatessasi otathan yhteyttä Kriisikeskus Mobileen.

Opiskelijan Kompassin työpajat keväällä 2024

Opiskelijan Kompassi tarjoaa viisi työpajaa! Työpajoissa käsittelemme tärkeitä opiskeluhyvinvoinnin teemoja, kuten stressiä, mielen hyvinvointia, ahdistusta, tunnetaitoja ja haasteita opintojen alussa.

1. jakso (viikot 11-16). Ilmoittautuminen työpajoihin: 8.2.- 5.3.2024
 1.  Mielenhyvinvointityöpaja
  Hyvinvointivalmentajat: Stii­na Räty ja Mil­ja Ke­rä­nen

  Imoittaudu helposti mukaan Webpropol- lomakkeella 
  Lue lisää Mielen hyvinvointi-työpajasta

 2. Ote opiskelustressistä -työpaja
  Hyvinvointivalmentajat: Kai­sa Kalt­ti­la ja An­ni­na Jor­ma­nai­nen 

  Ilmoittaudu helposti mukaan Webropol -lomakkeella
  Lue lisää Ote opiskelustressistä -työpajasta

 3. Mielen taidot -työpaja: jännittäminen osana elämää! 
  Hyvinvointivalmentajat: Florence Eneh ja Kristiina Vaitoja

  Imoittaudu helposti mukaan Webpropol- lomakkeella 
  Lue lisää Mielen taidot -työpajasta.

R6GJ4uDw.jpg

2. jakso (viikot 12-17). Ilmoittautuminen työpajoihin: 22.2.- 20.3.2024
 1. Opiskelun Hyvinvointistartti - Mie­len hy­vin­voin­tia aloitteleville opiskelijoille (työpaja on peruttu!)
  Hyvinvointivalmentajat:  Ben­ja­min Sa­lin ja Net­ta Liuk­ko­nen

  TYÖPAJA ON PERUTTU!

 2. Tie tunteisiin -työpaja
  Hyvinvointivalmentajat: Aino Mar­jo­kor­pi ja Son­ja Kok­ko­nen

  Ilmoittaudu mukaan Webpropol -lomakkeella
  Lue lisää: Tie tunteisiin -työpajasta

3. jakso (viikot 15-20). Ilmoittautuminen työpajaan: 20.3.- 5.4.2024
 1. Apua ahdistukseen -työpaja
  Hyvinvointivalmentajat:  Ben­ja­min Sa­lin ja Net­ta Liuk­ko­nen

       Ilmoittaudu mukaan Webpropol -lomakkeella
       Lue lisää: Apua ahdistukseen -työpajasta

Henkilökohtainen ohjaus  (keväällä 2024)

ux5_MCVw.jpg

Opiskelijan Kompassin hyvinvointivointivalmentajat

Ilmainen, matalan kynnyksen tuki. Opiskelijan mielenhyvinvointia, opiskelukykyä ja elämänhallintakykyä edistävä tuki.

Haluatko keskustella tilanteestasi jonkun kanssa? Sinulla on mahdollisuus saada ilmaista henkilökohtaista tukea, joka sisältää kolme yksilöllistä tapaamista hyvinvointivalmentajan kanssa. Yksilöohjauksessa hyvinvointivalmentajien ohjaamina voit keskustella mistä vain  hyvinvointiisi liittyvistä huolista, kuten opiskelustressistä, jaksamisesta, alentuneesta  mielialasta tai ahdistuksesta. Tuki kestää 8 viikkoa ja pitää sisällään kolme tapaamista hyvinvointivalmentajan kanssa, kolme kirjallista palautetta, yksilöllistä arviointia mielen hyvinvoinnista ja loppuraportin edistymisestä ja jatkosuosituksia.

Kenelle?

Tämä vaihtoehto sopii sinulle, kun haluat parantaa hyvinvointiasi, muttet tiedä mistä aloittaa. Henkilökohtainen kontakti antaa mahdollisuuden keskustella ohjelman teemojen ohella myös mistä tahansa aiheesta, jonka koet tällä hetkellä tärkeäksi tai haasteelliseksi. Henkilökohtainen ohjaus voi auttaa esim. selkiyttämään asioita, jotka voivat esimerkiksi olla esteenä hyvinvoinnillesi yleisesti, haitata opintojesi sujumista tai aiheuttaa ongelmia ihmissuhteissa. Henkilökohtainen ohjaus voi myös auttaa pitämään kiinni päätöksestäsi tehdä jotakin oman hyvinvointisi eteen. Yksilöohjauksessa hyvinvointivalmentajien ohjaamina voit keskustella mistä vain hyvinvointiisi liittyvistä huolista, kuten opiskelustressistä, jaksamisesta, alentuneesta mielialasta tai ahdistuksesta. 

Tuen sisältö

Tuki kestää 8 viikkoa ja pitää sisällään:

 • kolme tapaamista hyvinvointivalmentajan kanssa; tapaamiset voidaan toteuttaa opiskelijan toiveen mukaan etäyhteydellä tai kasvokkain (Student Life -opiskeluhyvinvointitiloissa, jotka sijaitsevat Lähde-kirjaston toisessa kerroksessa, huoneessa B214)
 • itsenäistä työskentelyä Opiskelijan Kompassi -verkkoympäristössä;
 • kolme kirjallista palautetta Opiskelijan Kompassi -verkkoympäristössä;
 • yksilöllistä arviointia mielen hyvinvoinnista ja jaksamisesta (hyvinvointikyselyt alussa ja lopussa);
 • loppuraportin edistymisestä sekä jatkosuosituksia.

Tuki on maksutonta kaikille Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Hyvinvointivalmentajina toimivat koulutetut psykologian ja erityispedagogiikan maisterivaiheen opiskelijat. Hyvinvointivalmentajien koulutuksesta ja työnohjauksesta vastaa projektitutkija ja Student Lifen opiskeluhyvinvointiasiantuntija (tehostetun ohjauksen psykologi) Panajiota Räsänen. 

Huomioithan, että yksilöohjaus ei välttämättä sovellu tai tarjoa riittävää tukea sinulle, mikäli kärsit ajankohtaisesti vakavampiasteisesta mielenterveyden ongelmasta (esim. vaikea masennus tai ahdistus) tai akuutista kriisistä. Mielenterveyteen liittyvissä asioissa otathan yhteyttä YTHS:n hoidontarpeen arvioon (YTHS). Kriisin kohdatessasi otathan yhteyttä Kriisikeskus Mobileen.

Milloin?

Henkilökohtaista ohjausta tarjotaan rajoitetusti keväällä 2024. Tarkistathan yksilöohjauksen aikataulut

Ilmoittaudu helposti mukaan 27.3.2024 mennessä: Ilmoittaudu!

Hyvikset 

Hyvikset antavat kevyttä opastusta Opiskelija Kompassin käyttöön ja saattavat ehdottaa joitakin harjoituksia, joita voitte tehdä yhdessä tai kotitehtävinä. Jos käyt Hyviksen luona, voit kysyä heiltä lisätietoja Opiskelijan Kompassista.

Tehostetun ohjauksen asiantuntija

Tehostetun ohjauksen asiantuntija (Panajiota Räsänen), joka on myös Opiskelijan Kompassi -ohjelman kehittäjä, käyttää ohjelmaa aktiivisesti ohjaustapaamisissa. Jos sinut ohjataan tehostetun ohjauksen ohjaajan luo, kysyy lisää Opiskelijan Kompassista. 

ok-kuva-38.jpg