The Student Compass Team


Panajiota Räsänen,
MS, project researcher, The Student Compass | PsM, projektitutkija
Student Life's study- and wellbeing expert|  Student Lifen opiskelu- ja hyvinvoinnin asiantuntija  
University of Jyväskylä, Finland | Jyväskylän yliopisto
Department of Psychology | Psykologian laitos
panajiota.rasanen@jyu.fi

P Räsänen

Raimo Lappalainen,
Ph.D, Professor | FT, professori
University of Jyväskylä, Finland | Jyväskylän yliopisto
Department of Psychology | Psykologian laitos
raimo.lappalainen@psyka.jyu.fi

Raimo Lappalainen